Denní stacionář Domovinka, Zábřeh

Adresa: Leštinská 907/16, 789 01 Zábřeh | Olomoucký kraj, Šumperk
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 10 míst

Denní stacionář Domovinka, Zábřeh 1Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

K budově náleží prostorná zahrada a celý objekt je řešen bezbariérově.

Aktivizace, vzdělávání

Péče je poskytována odborně vzdělaným personálem s ohledem na individuální potřeby jednotlivých uživatelů.

Rozvoj rozumových schopností a procvičování získaných dovedností a znalostí (trénování paměti, vaření, práce s PC, domácí práce, společenské hry, apod.)

Pohybové aktivity (zaměřeny na rozvoj jemné i hrubé motoriky, relaxaci, uvolnění tenze a podporu správného držení těla),

Aktivity s hudbou a se zpěvem (zpěv s doprovodem, poslechová činnost, hudební kvízy a rozhovory o hudbě a hudebních skladatelích, živá hudba, apod.),

Výtvarné aktivity (práce s textilem, papírem, přírodninami, apod.),

Další informace

Vlastníkem objektu je Město Zábřeh a Charita zde působí v roli provozovatele služby.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Zařízení je určeno zejména pro klienty ze Zábřeha a blízkého okolí.

Průměrný věk našich uživatelů je 83 let.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

ambulantní pečovatelská služba

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře

Kontakty

Telefon:
+420 583 414 622
+420 736 509 438
E-mail:
domovinka@charitazabreh.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Zábřeh, Žižkova 7/15, 789 01  Zábřeh
Web: http://www.zabreh.charita.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Bazální stimulace
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Doprovod k lékaři nebo na pochůzky
Kadeřník/holič
Manikúra/Pedikúra
Zařizování (dle pokynů klienta)

Adresa zařízení: Leštinská 907/16, 789 01 Zábřeh

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010